Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ikony

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie pandemii przekazywane są rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.

Z uwagi na znaczne ograniczenie ilości pracowników administracji, kontakt telefoniczny ze szkołą może być okresowo utrudniony.
Zapytania i informację proszę przesyłać na szkolne adresy poczty elektronicznej.
 
Nabór  - rok szkolny 2021/2022
Listy dzieci i uczniów zakwalifikowanych do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 umieszczone zostały na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.
Informację o podtrzymaniu zgłoszenia dziecka lub rezygnację proszę przekazywać w formie wiadomości na adres: sekretariat@sp1plewiska.edu.pl

Dokumenty

 

  

  

  

                Załącznik nr 11 Procedury - IPET

Regulamin organizacji zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII - rok szkolny 2020/2021

Regulamin wstępu i przebywania na terenie szkoły - rok szkolny 2020/2021

Regulamin zmiany wariantu funkcjonowania szkoły w związku z pandemią - rok szkolny 2020/2021

 

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU - KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

 

PROGRAMY NAUCZANIA:

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

Klasy 1-3 - zasady ogólne

Kryteria oceniania - klasy 1

Kryteria oceniania - klasy 2

Kryteria oceniania - klasy 3

Język polski

Język angielski klasy 1

Język angielski klasy 2

Język angielski klasy 3

Język angielski klasy 4-8

Język niemiecki

Muzyka

Plastyka

Historia

WOS

Technika

Matematyka

Przyroda

Biologia

Geografia

Chemia

Fizyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Religia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURY POSTĘPOWANIA:

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia

Procedura postępowania w przypadku niszczenia lub zniszczenia mienia szkoły

Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Regulaminy funkcjonowania szkoły począwszy od roku szkolnego 2020 / 2021

 
 
 
 
 
 

Regulamin organizacji zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I – VIII

Inspektorem ochrony danych

jest Adam Korzuch

(korzuch@infoic.pl)

------------------------------------

 

 

 

Deklaracja zgodności cyfrowej 2020

 

Raport dostępności

------------------------------------

UBEZPIECZENIE NNW 2020/2021

Rada Rodziców, po zapoznaniu się

z ofertami,

rekomenduje firmy ubezpieczeniowe

wymienione w zakładce RADA RODZICÓW.

-----------------------------------

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wykaz podręczników nieobjętych

subwencją rządową kl. 0-8

(wymagają zakupu we własnym zakresie)

 

-------------------------------

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

(zakładka - Egzamin klas 8)

INFORMATOR
o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

ДОВІДНИК

про іспит восьмикласника від 2018/2019 навчального року

Komunikat o dostosowaniu form i warunków - 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji egzaminu - 2021 r.

Harmonogram egzaminu 8-klasisty - 2021 r.

Informacja o przyborach -2021 r.

Komunikat MEN w sprawie olimpiad przedmiotowych

---------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------------------------

W zakładce Rekrutacja

znajdują się do pobrania wnioski

i zgłoszenia dla kandydatów

na rok szkolny 2020 / 2021


 

WOŚP 2020

Zebrana kwota

w Plewiskach:

17766,79


 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Zegar