Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ikony

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie pandemii przekazywane są rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.

Informacja w sprawie rozwiązań organizacyjnych

Utworzono dnia 03.09.2020

Szanowni Rodzice!

 

Za nami pierwszy dzień zajęć. Ponieważ kierujecie Państwo pytania na temat rozwiązań organizacyjnych, pragnę wyjaśnić, że:

 

1. Schemat pracy dwuzmianowej wynika z dużej ilości uczniów (na dzień dzisiejszy 850). Szkoła nie dysponuje ilością sal zapewniającą,

tak dużej grupie uczniów, pracę na jedną zmianę. Przypomnę, że w obecnym roku pracą w trybie dwuzmianowym objęci są uczniowie

klas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dzieci przedszkolne realizują zajęcia w porze porannej. Starsi uczniowie z klas 7 i 8 pracują w trybie pośrednim z uwagi na

znaczną liczbę zajęć lekcyjnych.

W okresie pandemii nie bez znaczenia jest zróżnicowany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Część uczniów rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.30.

Dzieci oddziałów przedszkolnych rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00. W następnych godzinach rozpoczynają zajęcia kolejne klasy. Nie ukrywam,

że w tym zróżnicowaniu upatrywałem właściwego rozwiązania przybywania uczniów do szkoły oraz prowadzenia pomiaru temperatury na jej wejściu.

Informuję, że na dzień dzisiejszy, w związku z wytycznymi Organu Prowadzącego oraz ograniczeniami lokalowymi, plan zajęć w swojej zasadniczej formie pozostanie.

 

2. Założenie obowiązkowego pomiaru temperatury, z punktu widzenia zagrożenia pandemicznego, wydaje się właściwe. Wychwycenie

w drzwiach szkoły ucznia z podwyższoną temperaturą daje nadzieję na uchronienie pozostałych uczniów i pracowników szkoły przed infekcją,

a może zarażeniem wirusem COVID-19. Pierwszy dzień zajęć lekcyjnych pokazał, że założenia a realia funkcjonowania w naszej rzeczywistości

różnią się. Oto spostrzeżenia z zaistniałej sytuacji:

 

- mimo dwóch wejść do szkoły zdecydowana większość uczniów i rodziców skorzystała z wejścia od strony parkingu (jest to zrozumiałe, gdyż jest to wejście najbliższe),

- pierwszy dzień szkoły jest trudny – domowy poranek i droga do szkoły wydłużyły się i poskutkowały przyjściem tuż przed rozpoczęciem zajęć,

- pomiar temperatury, dezynfekcja rąk – wykonywane z należytą dokładnością,

- grupa rodziców oczekująca na wejście z dziećmi przedszkolnymi do szatni sal 001 i 002,

- niesprzyjające warunki pogodowe, ale i niewłaściwy wierzchni ubiór uczniów,

- dążenie do ograniczenia wstępu na teren szkoły osób postronnych.

Wymienione sytuacje skutkowały w efekcie powstaniem kolejki do dokonania pomiaru temperatury i znacznym wzburzeniem ze strony rodziców,

które niekiedy przyjmowało nieakceptowaną formę.

Informuję, że poszukując innych rozwiązań, podjąłem decyzję, że od dnia jutrzejszego tj. 4 września br. pomiar temperatury zostanie przeprowadzony

z opóźnieniem w salach lekcyjnych (po rozpoczęciu zajęć). Dalsze ewentualne zmiany w tym zakresie będę podejmował w uzgodnieniu z RR.

Przy wejściu do szkoły nadal obowiązuje dezynfekcja rąk.

 

3. Część z Państwa dokonała już zamówień obiadów w firmie „Pyszoty”. W związku z konieczną rotacją na stołówce szkolnej zapraszamy

uczniów klas 4 i 5 na obiady podczas przerwy rozpoczynającej się o godz. 11.05. Starsi uczniowie mogą zjeść obiad na kolejnej długiej

przerwie od godziny 12.20. W międzyczasie zostaną rozniesione obiady w pojemnikach dla uczniów klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów

przedszkolnych (obiady roznoszą pracownicy szkoły). W uzgodnieniu z firmą „Pyszoty” informuję, że ulega zmianie graniczna godzina

 

zamówienia i odmówienia obiadu w danym dniu. Obecnie będzie to godzina 8.10. Tryb dystrybucji obiadów został zaakceptowany przez RR.

 

4. W związku z zalecaniami w zakresie organizacji i funkcjonowania szkoły, w tym stworzenia stref bezpiecznych dla uczniów, przypominam,

że na teren szkoły można wejść 2 furtkami (1 - od strony parkingu, 2 – od strony ul. Krętej). Takie rozwiązanie zapewnia dostęp do szkoły

z dwóch kierunków. Furtka ulokowana przy ul. Fabianowskiej pozostaje zamknięta. Teren szkolny, w tym boisko, bieżnia i droga wewnętrzna

są wykorzystywane na zabawy i zajęcia ruchowe. Otwarcie wspomnianej furtki spowoduje niekontrolowany przepływ osób postronnych

między bawiącymi się dziećmi lub ćwiczącymi uczniami. W obecnym czasie nie możemy pozwolić sobie na takie rozwiązanie.

Rodziny mieszkające w okolicy ul. Fabianowskiej zachęcam do skorzystania z furtki przy ul. Krętej.

 

5. Wśród uczniów naszej szkoły są dzieci z alergią, astmą. Rodziców tych dzieci proszę o oświadczenie z informacją o obecnym stanie zdrowia.

Taka informacja pozwoli na spokojną codzienną pracę bez konieczności uruchomiania procedury kierowania takich dzieci z objawami kaszlu, kataru do izolatorium.

 

6. Przypominam, że wg zaleceń dzieci w szkołach nie korzystają z ogólnodostępnych poidełek, dystrybutorów z wodą. Musimy być świadomi,

że w przypadku takich urządzeń środek dezynfekcyjny może przedostać się do pojemnika na wodę, co stanowiłoby zagrożenie.

Sugeruję wyposażenie dziecka w charakterystyczny pojemnik z napojem. Jego odmienny wygląd uniemożliwi pomyłkowe napicie się

z cudzego pojemnika. Pewną alternatywą są działające w obrębie szkoły automaty z napojami. Obok automatów zostały umieszczone

dozowniki ze środkiem dezynfekującym przydatnym podczas obsługi automatu.

 

7. Termin i forma spotkań z wychowawcami zostanie przekazana w osobnym komunikacie.

 

Wszystkie podjęte działania mają na celu stworzenie w szkole bezpiecznej strefy, bez dywagacji na temat faktycznego zagrożenia

ze strony wirusa COVID-19. Spotykając się z Państwem w dniu rozpoczęcia roku życzyłem, byśmy w szkole uczyli się jak najdłużej.

I niech to będzie nasz wspólny cel. Uważam, że nasi uczniowie w tych pierwszych dniach spisali się świetnie. Rozumieją konieczność

wprowadzonych zmian. Może za jakiś czas zacznie im to przeszkadzać. Naszą rolą jest umacniać ich w stosowaniu zachowań bezpiecznych.

Pamiętajmy! Czeka nas piekielny okres jesiennych zachorowań.

 

Liczę na Państwa zrozumienie dla podejmowanych działań.

 

Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi od 1 września 2020 r. dokumentami określającymi organizację szkoły.

Dokumenty  dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty oraz na tablicy w wejściu do szkoły.

 

W załączeniu przesyłam treść regulaminów

Regulamin organizacji zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I – VIII

Regulamin zmiany wariantu funkcjonowania szkoły w związku z pandemią

Regulamin wstępu i przebywania na terenie szkoły.

 

Z wyrazami szacunku

 

Robert Witkowski

Dyrektor Szkoły

Inspektorem ochrony danych

jest Adam Korzuch

(korzuch@infoic.pl)

------------------------------------

 

 

 

Deklaracja zgodności cyfrowej 2020

------------------------------------

UBEZPIECZENIE NNW 2020/2021

Rada Rodziców, po zapoznaniu się

z ofertami,

rekomenduje firmy ubezpieczeniowe

wymienione w zakładce RADA RODZICÓW.

-----------------------------------

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wykaz podręczników nieobjętych

subwencją rządową kl. 0-8

(wymagają zakupu we własnym zakresie)

 

-------------------------------

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

(zakładka - Egzamin klas 8)

INFORMATOR
o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

ДОВІДНИК

про іспит восьмикласника від 2018/2019 навчального року

Komunikat o dostosowaniu form i warunków - 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji egzaminu - 2021 r.

Harmonogram egzaminu 8-klasisty - 2021 r.

Informacja o przyborach -2021 r.

Komunikat MEN w sprawie olimpiad przedmiotowych

---------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------------------------

W zakładce Rekrutacja

znajdują się do pobrania wnioski

i zgłoszenia dla kandydatów

na rok szkolny 2020 / 2021


 

WOŚP 2020

Zebrana kwota

w Plewiskach:

17766,79


 

Projekt unijny

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO:

- zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych,

- zajęcia matematyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,

- zajęcia przyrodnicze dla uczniów uzdolnionych,

- zajęcia przyrodnicze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z języka niemieckiego,

- zajęcia z robotyki,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z zakresu edukacji społecznej,

- zajęcia z diagnozy i terapii metodą BIOFEEDBACK,

- zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 975

W poprzednim tygodniu: 2747

W tym miesiącu: 10396

W poprzednim miesiącu: 9668

Wszystkich: 208031