Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ikony

        

Rekrutacja

Rekrutacja

Uwaga! Spotkanie organizacyjne dla rodziców,

dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego odbędzie się we wtorek 9.05.br. o godz. 17.30. 

Uchwała Rady Gminy Komorniki ustalająca obwody szkoł 25-02-2021

Informacja o termiach rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024 - rok szkolny 2023/2024

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska tel./fax (61) 8677-537

ogłasza rekrutację uzupełniającą do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

 

Nabór uzupełniający do oddziałów przedszkolnych zostanie przeprowadzony w dniach  08.05 - 12.05.2023 r.,

za pośrednictwem platformy internetowej  

/wg procedury Urzędu Gminy Komorniki/

                                                                         

Zgłoszenia do oddziałów przedszkolnych należy wydrukować po rejestracji na platformie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wg harmonogramu przyjmowania wniosków, podanego na końcu informacji. 

 

Wydrukowane zgłoszenia z systemu PCSS do oddziału przedszkolnego

 

przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w godz. 7.15-15.00.

 

 

Klasy 1-8 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY - rok szkolny 2023/2024 

Uchwała Nr XVIII/161/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

 

Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoważne

z przyjęciem w następnym roku do klasy I. 

UWAGA!

W związku ze znacznym  przepełnieniem szkoły, dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, a zamieszkujące poza nowym obwodem szkoły, będą uczęszczać do oddziału, który po zakończeniu roku szkolnego może być rozwiązany.

 

Dokumenty wymagane przy zapisach:

dowód osobisty rodzica,

metryka urodzenia i PESEL dziecka,

karta zgłoszenia podpisana przez oboje rodziców, do pobrania w recepcji szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Dokumenty do pobrania na rok szkolny 2022/2023:

Zgłoszenie ucznia do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 - dotyczy kandydatów do klas 1-8

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska tel./fax (61) 8677-537

 

Inspektorem ochrony danych

jest Adam Korzuch

(korzuch@infoic.pl)

------------------------------------

 

 

 

Deklaracja zgodności cyfrowej 2020

 

Raport dostępności

-------------------------------

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

(zakładka - Egzamin klas 8)

ДОВІДНИК

про іспит восьмикласника від  навчального року

ПОСІБНИК ДО ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ

ДЛЯ ВОСЬМИКЛАСНИКІВ в навчальному році

---------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------------------------

W zakładce Rekrutacja

znajdują się do pobrania wnioski

i zgłoszenia dla kandydatów

na rok szkolny 2022 / 2023


 

WOŚP 2020

Zebrana kwota

w Plewiskach:

17766,79


 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar