Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ikony

Komunikat 15-05-2020 w sprawie zmieniającej się organizacji szkoły

Utworzono dnia 15.05.2020

Szanowni Państwo!

              W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń przekazuję treść komunikatu Pana Jana Brody, Wójta Gminy Komorniki. Jednocześnie proszę Rodziców dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3 o określenie woli w zakresie udziału dziecka w organizowanych przez szkołę zajęciach. Decyzję o posłaniu dziecka do szkoły lub pozostawieniu w domu proszę przekazać wychowawcy klasy. W przypadku udziału dziecka w zajęciach szkolnych proszę również przekazać informacje o:
- ewentualnym korzystaniu z komunikacji autobusowej (UG uzgodni z PUK Komornik ew. odwieszenie kursów autobusowych),
- chęci skorzystania z obiadów dostarczanych przez firmę "Pyszoty",
- szacowanym pobycie dziecka w szkole.

Informacje o organizacji zajęć w obrębie szkoły, w tym godzinach zajęć, realizowaniu zdalnego nauczania, koniecznych zasadach bezpieczeństwa w szkole oraz wymaganych deklaracjach i oświadczeniach zostaną przekazane po przeanalizowaniu zebranych danych i możliwości organizacyjnych szkoły w odrębnym komunikacie.

Rodziców uczniów klas 8 proszę o deklarację udziału swoich dzieci od 25 maja w zapowiadanych konsultacjach bezpośrednich. Ich zakres będzie zależny od deklaracji uczestnictwa oraz możliwości organizacyjnych szkoły. Tryb konsultacji zostanie przekazany osobnym komunikatem.

Wszelkie deklaracje proszę przekazać wychowawcom do poniedziałku 18 maja. Terminowe dostarczenie informacji pozwoli oszacować potrzeby w zakresie sprawowania opieki oraz organizacji dalszego zdalnego nauczania w kolejnych tygodniach roku szkolnego.

Z poważaniem

Robert Witkowski
Dyrektor Szkoły

Treść komunikatu Pana Wójta

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem przez Rząd kolejnego etapu odmrażania gospodarki, zezwolono na otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja br.
W dniu 13 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało stopniowy powrót uczniów do szkół. Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych.
Wspólnie z Dyrektorami gminnych szkół i przedszkoli podjąłem decyzję o otwarciu
od 25 maja przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Również od poniedziałku, 25 maja zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III w szkołach.

Szczegółowe informacje o zasadach zapisania dzieci na zajęcia dostępne są w poszczególnych placówkach. Prosimy rodziców i opiekunów o stosowanie się do wytycznych, o których poinformuje Państwa Dyrektor.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków jakimi dysponują szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów.
Trwają pracę aby, wszystkie placówki były przygotowane do spełnienia nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i pracownikom.


Z poważaniem
Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki

Inspektorem ochrony danych

jest Adam Korzuch

(korzuch@infoic.pl)

------------------------------------

 

 

------------------------------------

UBEZPIECZENIE NNW 2020/2021

Rada Rodziców, po zapoznaniu się

z ofertami,

rekomenduje firmy ubezpieczeniowe

wymienione w zakładce RADA RODZICÓW.

-----------------------------------

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wykaz podręczników nieobjętych

subwencją rządową kl. 0-8

(wymagają zakupu we własnym zakresie)

 

-------------------------------

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

(zakładka - Egzamin klas 8)

INFORMATOR
o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

ДОВІДНИК

про іспит восьмикласника від 2018/2019 навчального року

Komunikat o dostosowaniu form i warunków - 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji egzaminu - 2021 r.

Harmonogram egzaminu 8-klasisty - 2021 r.

Informacja o przyborach -2021 r.

Komunikat MEN w sprawie olimpiad przedmiotowych

---------------------------------------

---------------------------------------

----------------------------------------------

W zakładce Rekrutacja

znajdują się do pobrania wnioski

i zgłoszenia dla kandydatów

na rok szkolny 2020 / 2021


 

WOŚP 2020

Zebrana kwota

w Plewiskach:

17766,79


 

Projekt unijny

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO:

- zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych,

- zajęcia matematyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,

- zajęcia przyrodnicze dla uczniów uzdolnionych,

- zajęcia przyrodnicze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z języka niemieckiego,

- zajęcia z robotyki,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z zakresu edukacji społecznej,

- zajęcia z diagnozy i terapii metodą BIOFEEDBACK,

- zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 2086

W tym miesiącu: 8653

W poprzednim miesiącu: 5517

Wszystkich: 196618