Rekrutacja

 

Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska tel./fax (61) 8677-537

ogłasza

w dniach od 02.03.2015 do 31.03.2015

zapisy do klasy I na rok szkolny 2015/2016

wszystkich dzieci z rocznika 2009 i dzieci z rocznika 2008,

które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2014/2015.


Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach:
02.03.2015– 31.03.2015 w godz. 7.30-15.00
oraz 02.03., 04.03., 10.03., 12.03., 16.03., 18.03., 24.03., 26.03., 30.03. dodatkowo w godz. 16.00-18.00

Obwód szkoły obejmuje całą miejscowość Plewiska.
Dokumenty wymagane przy zapisach: dowód osobisty rodzica, metryka urodzenia i PESEL dziecka, wniosek lub karta zgłoszenia, które można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły (www.spplewiska.pl/ w zakładce Rekrutacja). W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dodatkowo oświadczenia: o zamieszkaniu kandydata,
o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki,
o miejscu pracy rodzica/prawnego opiekuna.
W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, prosimy o_powiadomienie nas o tym fakcie.
W tych dniach będzie również możliwość zapisania dzieci z obwodu naszej szkoły do klas II-VI.

ZAPRASZAMY

Halina Piątek – dyrektor szkoły

Zasady rekrutacji do klas I rok szkolny 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do I klasy, zamieszkałego w obwodzie szkoły -  2015/2016

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy, zamieszkałego poza Plewiskami - 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do klas II - VI, zamieszkałego w obwodzie szkoły - 2015/2016

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Przypominamy, że:

Od 1 września 2014 r.
obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;


spełnianie obowiązku szkolnego w I klasie będą mogły rozpocząć również dzieci sześcioletnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców), a jeśli nie - to obowiązkowo idą do oddziału przedszkolnego - w naszej Gminie oddziały dla 6 latków tworzone są w szkołach.

Od 1 września 2015 r.:
obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008, które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego            oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009.
W Gminie Komorniki dzieci pięcioletnie realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, natomiast dzieci sześcioletnie – w oddziałach przedszkolnych w szkole i w I klasie.

Zapraszamy.

Odsyłamy do strony MEN www.men.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo interesujące materiały dotyczące edukacji dzieci sześcioletnich.

                                                                           Dyrektor szkoły – Halina Piątek

 Wyprawka szkolna  - rok szkolny 2014 / 2015                          

     Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas II-VI                        

     Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej dla uczniów z orzeczeniami               

    Informacje uzupełniające:

    Rządowy Program "WYPRAWKA SZKOLNA 2014"                                           

                 -  informacje szczegółowe dla uczniów klas II i III,                                

                 -  informacje szczegółowe dla uczniów klas VI,                                    

                 - informacje dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,        

                      - ustalenie dochodu rodziny,                                                               

    Zarządzenie WÓJTA GMINY KOMORNIKI w sprawie terminów składania wniosków

                                                                                                    

Pobierz zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy SP Plewiska

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I

 Pobierz kartę zgłoszenia, wniosek, oświadczenie:

Oświadczenie udziału w zajęciach religii - rok szkolny 2014/2015

Oświadczenie udziału w zajęciach etyki - rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego - rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, zamieszkałego poza obszarem Plewisk - rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia ucznia do klasy 1 - rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I, zamieszkałego poza obszarem Plewisk - rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia ucznia do klas II-VI rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia ucznia do klasy 0 - rok szkolny 2013/2014

Karta zgłoszenia ucznia do klasy 1 - rok szkolny 2013/2014

Karta zgłoszenia ucznia do klasy 2-6, rok szkolny 2013/2014