Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017 / 2018

opublikowane zostaną w dniu 1.02.2017 roku.


Zapraszamy rodziców przedszkolaków na drzwi otwarte

do naszej szkoły w dniu 25.01.2017 roku o godz. 17.00.Rekrutacja

Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska tel./fax (61) 8677-537


ogłasza
w dniach od 01.03.2016 do 31.03.2016
zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I
na rok szkolny 2016/2017


Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach:
01.03.2016 – 31.03.2016 w godz. 8.00-15.00
oraz 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03
dodatkowo w godz. 16.00-18.00

Zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w Plewiskach w obwodzie szkoły.
Wykaz ulic obwodu będzie dostępny po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Komorniki.
Dokumenty wymagane przy zapisach: dowód osobisty rodzica, metryka urodzenia i PESEL dziecka, karta zgłoszenia podpisana przez oboje rodziców, którą można pobrać w sekretariacie
lub ze strony internetowej szkoły
(www.spplewiska.pl/ w zakładce Rekrutacja - poniżej ogłoszenia).


Zapraszamy 24 lutego 2016 o godz. 17.00
do odwiedzenia nas – będzie możliwość obejrzenia szkoły i rozmowy z dyrektorem oraz nauczycielami.


W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły,

prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Obowiązek szkolny od 1 września 2016 obejmuje dzieci siedmioletnie – rocznik 2009, które

nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2015/2016.

2. Dzieci sześcioletnie urodzone w 2010 roku od 1 września 2016 realizują obowiązek przygotowania

przedszkolnego lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie.

3. W Gminie Komorniki dzieci sześcioletnie realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

w oddziałach organizowanych w szkole.

4. Dzieci urodzone w 2009, które rozpoczęły w roku szkolnym 2015/2016 naukę w I klasie, na wniosek

rodziców złożony do dyrektora szkoły do dnia 31.03.2016 mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować

naukę w klasie I szkoły podstawowej. Zgodnie z art.9 ust. 4 ustawy dziecko, którego rodzice złożyli

w/w wniosek, nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje

świadectwa szkolnego promocyjnego.

5. Dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do II klasy, na wniosek

rodziców złożony do dyrektora szkoły do dnia 31.03.2016 mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować

naukę w klasie II szkoły podstawowej. Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy dziecko, którego rodzice złożyli

w/w wniosek, nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie otrzymuje

świadectwa szkolnego promocyjnego.

  
 

W tych dniach będzie również możliwość zapisania dzieci

z obwodu naszej szkoły do klas II-VI.                                                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                     Halina Piątek

Do pobrania                                                                rok szkolny 2016 / 2017    

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do oddziałów przedszkolnych SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Zasady rekrutacji do klas pierwszej SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do klas pierwszej SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do klas II-VI SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Do pobrania                                                                                 rok szkolny 2015 / 2016  


Zasady rekrutacji do klas I rok szkolny 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do I klasy, zamieszkałego w obwodzie szkoły -  2015/2016

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy, zamieszkałego poza Plewiskami - 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do klas II - VI, zamieszkałego w obwodzie szkoły - 2015/2016

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *