Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska tel./fax (61) 8677-537


ogłasza
w dniach od 01.03.2017 do 31.03.2017
zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas 1 - 7
na rok szkolny 2017/2018


Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach:
01.03.2017 – 31.03.2017 w godz. 8.00-15.00
oraz 07, 14, 21, 28
dodatkowo do godziny 17.00

Zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w Plewiskach w obwodzie naszej szkoły.
(plan ulic w przygotowaniu)
Dokumenty wymagane przy zapisach: dowód osobisty rodzica, metryka urodzenia i PESEL dziecka, karta zgłoszenia podpisana przez oboje rodziców, którą można pobrać w sekretariacie
lub ze strony internetowej szkoły
(karty zgłoszenia w trakcie uzgodnień).W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły,

prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Obowiązek szkolny od 1 września 2017 obejmuje dzieci siedmioletnie – rocznik 2010, które

nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2016/2017.

2. Dzieci sześcioletnie urodzone w 2011 roku od 1 września 2017 realizują obowiązek przygotowania

przedszkolnego lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie.

3. W Gminie Komorniki dzieci sześcioletnie korzystające z jednostek samorządowych, realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach organizowanych w szkole.

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 23 LUTEGO BR.

NA POSIEDZENIU RADY GMINY KOMORNIKI ZOSTANIE UCHWALONY

REGULAMIN REKRUTACJI W GMINIE KOMORNIKI.

Niezwłocznie opublikujemy zapisy tego regulaminu.


                                                                                       p.o. Dyrektora szkoły

                                                                                      Robert Witkowski

Do pobrania                                                                    rok szkolny 2017 / 2018   

wzory kart w trakcie uzgodnień

Do pobrania                                                                                   rok szkolny 2016 / 2017  

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do oddziałów przedszkolnych SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Zasady rekrutacji do klas pierwszej SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do klas pierwszej SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do klas II-VI SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Do pobrania                                                                                 rok szkolny 2015 / 2016  


Zasady rekrutacji do klas I rok szkolny 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do I klasy, zamieszkałego w obwodzie szkoły -  2015/2016

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy, zamieszkałego poza Plewiskami - 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do klas II - VI, zamieszkałego w obwodzie szkoły - 2015/2016

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *