Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska tel./fax (61) 8677-537


ogłasza
w dniach od 01.03.2017 do 31.03.2017
zapisy dzieci do klas 2 - 7
na rok szkolny 2017/2018


Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach:
01.03.2017 – 31.03.2017 w godz. 8.00-15.00
oraz 07, 14, 21, 28
dodatkowo do godziny 17.00

Zapisy dotyczą kandydatów do klas 1-7 zamieszkałych w Plewiskach w obwodzie naszej szkoły odbywają się na podstawie karty zgłoszenia.

Zapisy kandydatów do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie wniosku przygotowanego wg Zarządzenia 199/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 8 marca 2017 roku.

Wnioski do oddziałów przedszkolnych wraz z oświadczeniem proszę składać w sekretariacie szkoły w terminie 13.03 - 24.03 br.

 

Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoważne z_przyjęciem w następnym roku do klasy I.  W naborze do klasy I pierwszeństwo będą miały dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


Dokumenty wymagane przy zapisach: dowód osobisty rodzica, metryka urodzenia i PESEL dziecka, karta zgłoszenia podpisana przez oboje rodziców, którą można pobrać w sekretariacie
lub ze strony internetowej szkoły.


W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły,

prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Obowiązek szkolny od 1 września 2017 obejmuje dzieci siedmioletnie – rocznik 2010, które

nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2016/2017.

2. Dzieci sześcioletnie urodzone w 2011 roku od 1 września 2017 realizują obowiązek przygotowania

przedszkolnego lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie.

3. W Gminie Komorniki dzieci sześcioletnie korzystające z jednostek samorządowych, realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach organizowanych w szkole.


                                                                                       p.o. Dyrektora szkoły

                                                                                      Robert Witkowski

Do pobrania                                                                    rok szkolny 2017 / 2018   

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 2017/2018 + Oświadczenie Rodzica

Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Komorniki - określające wzór wniosku o przyjęcie             do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia ucznia do klas 1-7 2017/2018 - dotyczy kandydatów z obwodu szkoły

Zasady naboru do klas 1-7 w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. i J Działyńskich w Plewiskach 2017/2018

Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. i J. Działyńskich w_Plewiskach po uzupełnieniu wytycznych z Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki

Zarządzenie nr 195/2017 Wójta Gminy Komorniki - terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych


Zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Komorniki - terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych

Uchwała Rady Gminy XXXI/322/2017 - projekt dostosowania sieci szkół

załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, do uchwały XXXI/322/2017

Uchwała Rady Gminy XXXI/323/2017 - Kryteria w post. rekrutacyjnym dla kandydatów do oddziału przedszkolnego, zamieszkałych poza obwodem szkoły

Uchwała Rady Gminy XXXI/324/2017 - kryteria w post. rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Do pobrania                                                                                   rok szkolny 2016 / 2017  

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do oddziałów przedszkolnych SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Zasady rekrutacji do klas pierwszej SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do klas pierwszej SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Karta zgłoszenia do klas II-VI SP im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach 2016/2017

Do pobrania                                                                                 rok szkolny 2015 / 2016  


Zasady rekrutacji do klas I rok szkolny 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do I klasy, zamieszkałego w obwodzie szkoły -  2015/2016

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy, zamieszkałego poza Plewiskami - 2015/2016

Zgłoszenie dziecka do klas II - VI, zamieszkałego w obwodzie szkoły - 2015/2016

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *